Leiderschapscoaching

Onze nieuwe kijk op leiderschap blijkt vooral uit de aanvliegroute die FeedForward kiest bij de maatwerk leiderschapscoaching trajecten. De huidige omgeving waarin je werkt, de VUCA-wereld, vraagt om effectief leiderschap en nieuwe vaardigheden. VUCA staat voor: Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg University, beschrijft hiervoor 12 executive vaardigheden. Niet alleen onze kinderen ook onze nieuwe leiders blijken deze eigenschappen nog vaak te ontberen.
Zelfinzicht is essentieel voor de bewustwording van je eigen stijl en motivatie om daarop aan te sluiten. Om nieuwe leiders te laten slagen betrekken wij juist hun directe omgeving bij de coaching. FeedForward faciliteert dit traject met een Persoonlijke Stijl en Motivatoren profiel of de 728 graden Leiderschapscompetentie meting.

Leiderschapscoaching traject

Een effectief leiderschapscoaching traject bestaat veelal uit de volgende stappen:

1. Intake en 728 graden (0) meting
2. Erkenning van de feedback van je stakeholders
3. Bedanken van je stakeholders
4. Formuleren van ontwikkeldoelen in termen van concreet gewenst gedrag
5. Vragen en ontvangen van feedforward
6. Volharden bij tegenslagen met 90 seconden zelfreflecties
7. Doorzetten en eigen maken van je nieuwe vaardigheden
8. Evaluatie en 728 graden (1) meting

Zelfreflecties in 90 seconden gaan je helpen bij de verankering van je gewenste gedrag. Deze tool is ontwikkeld door Marshall Goldsmith en zijn dochter Kelly en beschreven in zijn boek “Triggers”. Bovendien draagt deze methodiek bij aan plezieriger werken en geeft je meer voldoening.

Inzichten van Stephen Covey, Ken Blanchard, Robert Quinn, Jim Collins, Daniel Ofman, Hans van der Loo e.a. komen aan de orde mits relevant voor de coachvraag. Leiderschapscoaching gaat over bewust handelen met de blik vooruit. Hierdoor word je weer de baas over de triggers in je omgeving. Je leert te kiezen voor wat je echt wilt en wat jou productiever maakt, positief/actief gedrag. Het wiel van verandering blijkt een praktisch hulpmiddel en brengt je verder.

De combinatie van authentiek en transformationeel leiderschap blijkt een sterke om cultuurverandering te laten slagen. Juist in de huidige tijd adviseren wij om je verder te laten coachen als betekenisvol leider, zodat je de cultuurdragers of het veranderteam beter kunt mobiliseren. Jaap Boonstra schrijft hierover in “Leiders in cultuurverandering”. “Mensen die het initiatief nemen, de situatie duiden en een richting aangeven, bieden daarmee nieuw perspectief op de bestaande situatie en de toekomst. Daardoor inspireren ze anderen om mee op pad te gaan en de nieuwe toekomst waar te maken.”

“To develop others, starts with yourself.”

Marshall Goldsmith