Aanpak en stijl |Feedforward

Aanpak en Stijl

FeedForward = VooruitVoeden

FeedForward Coaching inspireert

Inspireren wordt belangrijker in een tijd waarin organisaties steeds dynamischer en markten minder voorspelbaar zijn.

De FeedForward Coaching aanpak is  ontstaan vanuit weerstand tegen gangbare managementtechnieken in organisatie verander trajecten. Vooral die trajecten waarbij het verleden als uitgangspunt of leidraad worden gebruikt genereren veel negatieve energie.

Met onze aanpak negeren wij het verleden niet, maar leggen een nadrukkelijk accent op de toekomst. De toekomst creëer je samen en dat motiveert en inspireert, juist omdat je die wel vorm kunt gegeven. FeedForward Coaching creëert in de praktijk snel positieve energie. Daardoor ontstaan frisse ideeën die worden gedragen door het verander team of het Managent Team. Deze werkwijze heeft zich bewezen en dat brengt je een duurzaam resultaat voor de organisatie.

Aanpak

FeedForward Coaching gaat dieper

We kijken vérder dan de bovenstroom van strategie, plannen en de technologie. De focus van onze aanpak ligt vooral op samenwerking, vertrouwen en identiteit. Het gaat over cultuur: hoe draagt die bij aan een excellente ontwikkeling van managers en medewerkers. Succesvolle bedrijven onderscheiden zich door een sterke onderstroom en een uitstekende verbinding met de bovenstroom. Zij krijgen gezonde mentale voeding en leren om deze door te geven aan anderen. Met als gevolg emotioneel intelligenter handelen. Dat maakt leiders, teams en organisaties sterker en stelt hen in staat de beste te worden en de beste te blijven.

Stijl

FeedForward Coaching levert menselijk maatwerk

Mensen maken je team en de organisatie, maar geen mens is hetzelfde. Verandertrajecten zijn dan ook iedere keer anders en dat vraagt om zorgvuldig maatwerk. FeedForward Coaching doet dat met ervaren coaches die intens met je samenwerken. Provocatief, daadkrachtig, gedreven, integer, in soepele samenwerking met de opdrachtgever en betrokken alsof het hun eigen bedrijf is.

“Geweldig worden is geen kwestie van toeval. Het is bovenal het gevolg van een bewuste keuze en discipline.”

Jim Collins