Teamcoaching

Talenten begeleiden richting een Top Team is iedere keer weer een enorm voorrecht voor een FeedForward coach. Ieder team is uniek en dus ook de Teamcoaching die nodig is, om te groeien van Groep via Team naar Top Team. 

Deze 13 Team Bouwstenen komen vanuit onze praktijk en blijken zeer bruikbaar in Teamcoaching trajecten en om Teams te laten excelleren. Zoals voor o.a. voor de Koninklijke BAMDutz Eyewear en Dutch Aero.

1. Doel

 • Alle teamleden zijn betrokken bij de formulering van het doel en beseffen wederzijds afhankelijk te zijn van elkaar.
 • De teamleider heeft de collectieve ambitie helder voor ogen.
 • De teamleider heeft de moed om vast houden aan dat doel, juist bij tegenslag en frustraties.

2. Diversiteit

 • Het team omarmt diversiteit binnen het team en respecteert elkaars team rollen.
 • In de ontwikkeling van het team worden enkele rollen meer van belang en sommige minder.
 • De teamleider heeft de moed om de spanning te benoemen en conflicten aan te gaan.

3. Gunnen

 • Het team werkt aan verbondenheid en effectiviteit.
 • De teamleider stimuleert het delen persoonlijke successen en steunen van elkaar.
 • De teamleider heeft de moed om de EGO’s binnen het team aan te pakken.

4. Feedback

 • Teamleden durven zich open en kwetsbaar op te stellen.
 • Ze vragen en geven elkaar feedback.
 • De teamleider heeft de moed om de teamleden ongevraagd aan te spreken.

5. Vertrouwen

 • Het team ontwikkelt zich sneller doordat de teamleider vertrouwen geeft.
 • De teamleider stimuleert gewenst gedrag en complimenteert binnen de groep.
 • Teamleden krijgen daardoor de moed om uit hun comfortzone te stappen en een stapje extra te zetten.

6. Veiligheid

 • De teamleider geeft richting en steun aan zijn teamleden.
 • De teamleider beschermd zijn team voor de buitenwereld.
 • De teamleider heeft de moed om zowel voor, achter alsook tussen zijn teamleden te gaan staan.

7. Focus

 • Teamleden concentreren zich op de uitvoering van eigen taken en acties.
 • De teamleider richt zich op het ontwikkelen van beter onderling samenspel en inspelen op elkaar.
 • De teamleider heeft de moed om het gehele team aan te spreken op teamverantwoordelijkheid.

8. Inspireren

 • De teamleider weet wat de teamleden drijft en weet kwaliteiten aan te spreken.
 • De teamleider houd de droom in beeld en weet daarmee te inspireren.
 • Hij heeft de moed om voortdurend op zoek te gaan naar creatieve manieren om het team te verrassen..

9. Zelfsturen

 • Het team doorloopt verschillende fasen naar team volwassenheid.
 • De teamleden werken aan autonomie en stellen zelfstandig hun koers bij.
 • Ze hebben de moed om teamrollen over te dragen en geven elkaar ruimte en tijd om te groeien.

10. Vernieuwen

 • Het team werkt voortdurend aan verbetering en zoekt naar vernieuwingen.
 • Teamleden zien obstakels als uitdagingen en ontwikkelen anticiperend vermogen.
 • De teamleider heeft de moed om bekende wegen ter discussie te stellen en de buitenwereld naar binnen te halen.

11. Feedforward

 • De teamleider daagt zijn team uit, confronteert en provoceert.
 • Hij geeft mentale voeding en laat los zodat teamleden verder kunnen groeien.
 • Teamleden hebben de moed om ongevraagd feedforward te geven.

12. Vieren

 • Het team maakt extra energie vrij door successen te vieren.
 • Teamleden ontwikkelen zichzelf daardoor nog sneller.
 • Het team heeft de moed om ook kleine stapjes vooruit te vieren en tegenslagen te incasseren en verder te gaan.

13. Flow

 • Het Top team ervaart het geluk dat in ieder van ons impliciet aanwezig is.
 • In FLOW zal het haar potentieel ten volle benutten.
 • Het Top team heeft de moed om los te laten en alles lijkt vanzelf te gaan.

“Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.”

Michael Jordan