EQ Coaching

EQ COACHING MAAKT MANAGERS SUCCESVOLLER

Emotionele intelligentie blijkt een veel betere voorspeller voor succes in een management rol dan je IQ. Stephen M.R. Covey schreef hierover in zijn laatste boek De 8e eigenschap. “De combinatie van denken en voelen creëert een evenwichtig oordeel en wijsheid.”
Met EQ coaching kun je emotionele intelligentie blijven ontwikkelen, zelfs tot voorbij je 70e zoals voor Berg Aviation.

 “Hoog scoren op emotionele intelligentie houdt in dat je succesvol bent in werk en/of studie. Dat je succesvol bent in het omgaan met andere mensen. Voorts hoort hierbij dat je in staat bent je eigen gezondheid adequaat te handhaven. Het gaat er om dat je op elk moment en als reactie op je omgeving al je capaciteiten zo goed mogelijk kunt gebruiken. De gedachtegang is dat je er nooit te hoog op kunt scoren.” Aldus Professor Dr. Jan J.L. Derksen in zijn boek EQ en IQ in Nederland.

EQ Coaching start bij FeedForward met een EQ analyse. Je krijgt daarbij direct 50 praktische tips om je persoonlijke ontwikkeling te versnellen. De kracht van de EQ nabespreking met een coach zit vaak in de betere keuzes die je dan maakt. Door EQ coaching blijk je sneller stappen vooruit te maken, zoals bij ILane, NEVI en UWV.

Hieronder zie je een overzicht van de vijf EQ domeinen en de vijfentwintig emotionele vaardigheden, zoals beschreven door Daniel Goleman in Emotionele Intelligentie in de praktijk:

INTRAPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

Deze vaardigheden bepalen hoe je jezelf opstelt, je innerlijke zelf.

1. Zelfbewustzijn

Je eigen innerlijke toestand, voorkeur, vindingrijkheid en intuïties kennen.

 • Emotioneel zelfbewustzijn: het erkennen van je emoties en hun effecten.
 • Accurate zelfbeoordeling: het kennen van je sterke punten en beperkingen.
 • Zelfvertrouwen: zekerheid over je eigenwaarde en capaciteiten, je zelfbeeld.

2. Zelfregulering

Omgaan met je innerlijke toestand, impulsen en vindingrijkheid.

 • Zelfcontrole: omgaan met verstorende emoties en impulsen.
 • Betrouwbaarheid: handhaven van normen op het gebied van eerlijkheid en integriteit.
 • Consciëntieusheid: verantwoordelijkheid nemen voor persoonlijke bijdrage.
 • Aanpassingsvermogen: flexibiliteit in het omgaan met verandering.
 • Innovatie: je op je gemak voelen bij en open staan voor nieuwe ideeën, benaderingen en nieuwe informatie.

3. Motivatie

Emotionele neigingen die het bereiken van doelen begeleiden of vergemakkelijken.

 • Prestatiedrang: voortdurend streven naar een verbetering van jezelf.
 • Betrokkenheid: je committeren aan de doelen van jouw team of organisatie.
 • Initiatief: bereidheid om kansen te zoeken en te grijpen.
 • Optimisme: volharding in het nastreven van doelen, ondanks hindernissen en tegenvallers.

INTERPERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

Deze vaardigheden bepalen hoe je omgaat met je relaties en daaraan uitvoering geeft door je interacties.

4. Sociaal bewustzijn

Bewust zijn van andermans gevoelens, behoeften en zorgen.

 • Begrip hebben voor anderen: andermans gevoelens en perspectieven aanvoelen en een actieve belangstelling hebben voor hun zorgen.
 • Klantgerichtheid: op de behoeften van de klant anticiperen, ze herkennen en eraan voldoen.
 • Anderen ontwikkelen: aanvoelen waarin anderen zich moeten ontwikkelen en hun mogelijkheden versterken.
 • Benutten van diversiteit: mogelijkheden cultiveren door middel van verschillende soorten mensen.
 • Politiek bewustzijn: herkennen van de emotionele stromingen binnen een groep en de machtsrelaties.

5. Sociale regulatie

In staat zijn de gewenste respons bij anderen op te wekken en relaties te ontwikkelen.

 • Communicatie: het uitzenden van duidelijke en overtuigende boodschappen.
 • Invloed: hanteren van effectieve overtuigingskracht en onderhandelingstactieken.
 • Conflicthantering: het overbruggen van verschil van inzicht en oplossen van geschillen.
 • Veranderingsgezindheid: het initiëren van en inspelen op veranderingen.
 • Banden smeden: zinvolle relaties ontdekken, opbouwen en onderhouden.
 • Samen- en meewerken: het samenwerken met anderen om gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Teamcapaciteiten: creëren van groepsdynamiek om collectieve doelen te bereiken.
 • Leiderschap: het inspireren en leiden van professionals en teams.

“Onze maatschappij heeft mensen nodig die emotioneel intelligent de juiste dingen op de juiste manier aanpakken.”

Remco Claassen