A. van Tilburg Truck- en Trailerservice

Feedforward Coaching doet meer voor ons dan alleen assessments. Na indiensttreding van een kandidaat Manager zetten ze een specifiek coaching en trainingsprogramma op. Met de feedback vanuit werkvloer is dit een basis voor een succesvol integratie traject van een nieuwe kandidaat. Hierin stelt Feedforward zich pro actief op maar het belangrijkste: met een positieve blik naar de toekomst.

Ton van Tilburg – Directeur/Eigenaar, A. Van Tilburg Truck- en Trailerservice

Begrijpend, doeltreffend, efficiënt en raadgevend, zijn enkele typeringen voor de stijl van coaching van Kees Hooft.

Het eerste jaar lag de focus op de ontwikkeling van basic management skills.
Het 2e jaar coachen op mijn leiderschapsstijl met de heldere inzichten vanuit de 360 metingen (vooraf en achteraf).
Het volgende jaar verschoof de rol van coach naar die van raadgever, een scherp klankbord voor betere management besluiten.

Roberto van Oudheusden – Business Unit Manager Truck en Trailer Parts, A. Van Tilburg Truck- en Trailerservice

avt.nl

 

 

 

 

 

Naar website