Focus Feedback

Onze organisatie groeit en verandert voortdurend. Dat vergt in veel gevallen andere competenties en kwaliteiten van alle collega's.
Kees is met de EQ metingen en coaching in staat de handvatten aan te reiken om het beste in mensen naar boven te halen.
Dit resulteert in collega's die met nog meer plezier hun taken oppakken en daarnaast heeft het een zeer positieve werking op het groepsgevoel.
En dat straalt weer positiviteit af naar onze relaties.
Per slot van rekening geldt ook voor ons: Om buiten te kunnen winnen, zul je binnen moeten beginnen.

Dave Wurms – CEO, Focus Feedback

Tijdens mijn Leiderschapscoaching traject heb ik de stijl van Kees Hooft ervaren als persoonlijk, direct en eerlijk. Ik heb er veel van geleerd.

Jos de Bruijn – Senior Developer, Focus Feedback

Naar website