Prysmian/Draka

Woorden Schieten tekort. Bij deze enkele typeringen voor je stijl van faciliteren: Betrokken, Confronterend, Grensverleggend (6 man in een zwembad), Bevlogen.

Paul Hamers – Production Manager Eindhoven, Prysmian/Draka

Door uitstekende luistervaardigheden en coaching expertise is Kees Hooft in zeer korte tijd in staat geweest om mijn gedachten in de juiste bewoordingen en met een overtuigend beeld op papier te krijgen. Met als resultaat een wervingsposter die mij heeft geholpen om te worden gekozen voor de OR als eerste leidinggevende in de geschiedenis van Prysmian Eindhoven.

Soulaimane Chelah – Shift Leader Eindhoven, Prysmian/Draka

 

Naar website

Prysmian Eindhoven

Organisatiecoaching in uitvoering

Doel
Transformatie van 5 koninkrijken, “mijn team”, naar 1 team van shiftleaders met een visie en een eenduidige stem naar buiten. Plus de synergie benutten om de productiviteit van de fabriek significant verbeteren.

Belichten
In deze fase gaat het om verhelderen wat er is, bewustwording.

 • Feiten onderzoek (intake gesprekkken)
 • DISC gedragsanalyse
 • Drijfverenanalyse
 • Vertrouwensprofielen
 • Zelfonderzoek
 • Modellen aanreiken, waaronder: DISC, Belbin teamrollen, 7 Habits van Covey, conflicthanteringsstijlen, teamvorming, situationeel leidinggeven, 8 to be Great.

Richten
In deze fase gaat het om het ontwikkelen van een wensbeeld, visie en doelen, een stip op de horizon die trekkracht genereert voor de leidinggevende en die in beweging zet.

 • Kernwaarden definitie
 • Veranderplannen
 • Meetlat
 • Gemeenschappelijke taal (DISC)

Inrichten
Deze fase ligt de nadruk vooral op het aanpassen van structuren en systemen die prikkels in zich dragen voor het gedrag van mensen (bijvoorbeeld de organisatiestructuur, de werkprocessen, de overlegstructuur, beloningssysteem).

 • Structuuraanpassingen
 • Wisselingen van sleutelspelers (als gevolg van onder andere ontslag)
 • Gekozen kernwaarden integreren in beoordelingssystematiek

Verrichten
In deze fase gaat het erom het gedrag van individuen en teams te ontwikkelen in lijn met de gekozen richting en inrichting. Dit is een proces van trial and error, een leerproces waarin het bestaande gedrag en de communicatiepatronen worden omgebogen en vernieuwd kunnen worden, vooral door te doen, reflecteren en feedforward.

 • Kwartaalevaluaties met productiemanager
 • Maandelijkse evaluatie met HRM
 • Successen vieren
 • Fast Coaching on demand
 • Communicatieve vaardigheden

Het gekozen motto door het team shift leaders was: “gouden driehoek”, wat een krachtige kern vormt tussen de hoofd verantwoordelijke en zijn twee rechterhanden die met de ander vier gouden driehoeken samenwerken.

Het jaartraject is vervolgd door tweedaagse teambuildingssessies om het team krachtig en effectief te houden.