ASML

Kees Hooft vraagt goed door, is enorm integer en krijgt zaken voor elkaar. Hij is een zeer ervaren trainer/coach die de juiste snaar weet te raken bij zowel senior medewerkers als directors.

Bas Eggelaar – HR&O Manager sector IT, ASML

Kees Hooft heeft een eigen stijl van werken: veel de trainees aan het woord (en werk) laten en met gerichte opmerkingen het leren door eigen ervaring te stimuleren. Daarnaast neemt hij de tijd om de werkomgeving van de trainees te onderzoeken. Daardoor werd ons softskills (leiderschap) traject:
- op maat gesneden
- direct toepasbaar
- succes gegarandeerd
Dat hebben we dan ook gevierd.

Rogier Kuijpers – IT Service Delivery Manager, ASML

Met acht Delivery Managers, in een nieuwe rol, hebben we een volledig trainingstraject met Kees Hooft doorlopen. Dit traject bestaande uit soft- en hardskills heeft Kees in combinatie met een andere opleider aangeboden. Kees heeft de opleiding zo weten in te passen dat de soft- en hardskills naadloos op elkaar zijn aangesloten. Betreft de softskills is Kees als beste in staat te regisseren, discussies op gang te brengen, te sturen in het bereiken van een doel, te confronteren. Een zeer waardevol trainingstraject waar we graag een vervolg aan geven met follow-up coaching en begeleiding.

Robert Westerterp – Delivery Manager Telecom, ASML


 

Naar website

 

ASML – Delivery Management

Organisatiecoaching in uitvoering

Doel
Eenduidige benadering richting klant organisatie, IT en leveranciers plus het benutten van synergie om te komen tot excellente dienstverlening.

Belichten
In deze fase gaat het om verhelderen van wat er is, bewustwording.

 • Feitenonderzoek (intakegesprekken)
 • DISC gedragsanalyse
 • Drijfverenanalyse
 • Vertrouwensprofielen
 • Cultuuracties
 • Zelfonderzoek
 • Modellen aanreiken, waaronder: DISC, 8 to be great, persoonlijke effectiviteit, overtuigingskracht, conflicthanteringsstijlen, teamvorming

Richten
In deze fase gaat het om het ontwikkelen van een wensbeeld, visie en doelen, een stip op de horizon die trekkracht genereert en mensen in beweging zet.

 • Kernwaarden
 • Visieontwikkeling
 • Veranderplan
 • Communicatie-uitingen
 • Meetlat
 • Gemeenschappelijke taal (DISC)

Inrichten
Deze fase legt de nadruk vooral op het aanpassen van structuren en systemen die prikkels in zich dragen voor het gedrag van mensen (bijvoorbeeld de organisatiestructuur, de werkprocessen, de overlegstructuur, beloningssysteem).

 • Hard skills in samenwerking met NCOI
 • Structuuraanpassingen
 • Proces re-design

Verrichten
In deze fase gaat het erom het gedrag van individuen en teams te ontwikkelen in lijn met de gekozen richting en inrichting. Dit is een proces van trial and error, een leerproces waarin het bestaande gedrag en de communicatiepatronen worden omgebogen en vernieuwd kunnen worden, vooral door te doen, reflecteren en feedforward.

 • Leiderschapsprogramma
 • Kwartaalevaluatie met het MT
 • Successen vieren
 • Fast coaching on demand
 • Communicatieve vaardigheden

Het gekozen motto van het team Delivery Managers: “samen het verschil maken met focus”.

Het traject van een jaar is vervolgd door kwartaal sessies om in te spelen op actuele ontwikkelingen en de teamcohesie te borgen.