Hydroscope

Sales Training - Maatwerk op bedrijf en persoon: Je hebt onze mensen getraind in salesvaardigheden. Hierbij heb je je verdiept in ons bedrijf en onze klanten. Dit heeft geresulteerd in een op maat gesneden aanpak. Binnen de training heb je de persoonlijke behoefte van onze salesmensen gepolst en individuele aandacht gegeven. Hiermee hebben we het maximale resultaat bereikt.
FeedForward Coaching - Van inzicht naar verankerde verandering: Je hebt me inzicht gegeven in mijn stijl van leidinggeven en sales. Je hebt me aan het denken gezet, waardoor ik in staat was een realistisch doel te bepalen en een plan van aanpak op te stellen. Je hebt me handreikingen gegeven en aangestuurd tot verandering. Je bent me blijven volgen totdat verankering was zeker gesteld. Mede dankzij jou ben ik intern en extern het gezicht geworden voor Hydroscope.

Kevin Kanters – Bedrijfsdirecteur, Hydroscope B.V.

Naar website